Organisaties

Stichting Algemeen Belang

SF00010638.jpg
Het financieel ondersteunen van instellingen/verenigingen in Kiel-Windeweer.

Ontstaan van de stichting:  Vroeger had men een eigen coöperatieve bank in Kiel-Windeweer, welke op een gegeven moment wettelijk niet meer toegestaan werd. Op dat moment heeft men de te veel reserve van de bank in de stichting Algemeen belang Kiel-Windeweer gedeponeerd.

Beleidsplan:  Het vaste vermogen van de stichting staat uit bij een bank. De daarvan verkregen rente worden uitgekeerd aan verenigingen die in Kiel-Windeweer gevestigd en actief zijn. Hiervoor kan men maximaal één maal per jaar een aanvraag indienen. Het bestuur bepaalt de verdeling van de gelden.

Subsidieaanvragen kunnen in de maand februari worden ingediend. Aanvragen kunnen worden gedaan bij de secretaris:

Secretaris: R. Lambers, Pieter Venemakade 223, 9605 PP Kiel-Windeweer, 0598-491206

Voorzitter: F. de Jonge

Penningmeester: C. Kamphuis

Lid: A. van Bruggen

Lid: vacature

Bezoekadres: C. Kamphuis, Dorpsstraat 56, Kiel-Windeweer.

Beloningsbeleid: Er worden geen beloningen uitgekeerd.

Balansverslag:  Jaarverslag 2021

RSIN-nr: 805149739

Locatie

Pieter Venemakade 223

Meer Info

SF00010638.jpg

Locatie

Pieter Venemakade 223

Meer Info

Wilt u uw ook organisatie op deze site zetten?  Druk op onderstaande knop en ga gelijk naar het formulier om uw organisatie aan te melden. De aanmelden zal dan worden beoordeeld door de redactie.

Alleen voor organisaties uit Kiel-Windeweer, andere aanmeldingen worden niet geaccepteerd.

Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer
Veur Mekoar ontmoetingspunt voor alle inwoners van Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie Elke woensdagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur.