Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


historie:index

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
historie:index [2013/01/25 08:51]
douwe [Periode: 1700 – 1800]
historie:index [2013/04/22 17:46] (huidige)
douwe oude revisie hersteld
Regel 33: Regel 33:
 Omstreeks 1773 worden bomen en heggen aan de westzijde (dorpsstraat) van het Kieldiep opgeruimd (i.v.m. aanleggen van de weg worden ook vele batten gelegd over de wijken), ook worden de drie (klap)lanen aangekocht en wegen klaargemaakt en de klappen (klapbrug) gelegd. In 1798 krijgt Kiel-Windeweer een eigen verbinding met de stad , middels een trekschuit, zodat de kolonie tijdig haar producten op de markt kon brengen. De “snik” werd met paarden door scheepsjagers voortgetrokken. Omstreeks 1773 worden bomen en heggen aan de westzijde (dorpsstraat) van het Kieldiep opgeruimd (i.v.m. aanleggen van de weg worden ook vele batten gelegd over de wijken), ook worden de drie (klap)lanen aangekocht en wegen klaargemaakt en de klappen (klapbrug) gelegd. In 1798 krijgt Kiel-Windeweer een eigen verbinding met de stad , middels een trekschuit, zodat de kolonie tijdig haar producten op de markt kon brengen. De “snik” werd met paarden door scheepsjagers voortgetrokken.
  
-//De Geïntereseerden +{{schuit.jpg?​400 }} 
-Dit was een groep van landbouwers uit Kiel-Windeweer en Nieuwe-Compagniewoonachtig boven de dam in het Nieuwecompagniesterdiep ​en de gronden welke afwaterden ​op het Kieldiep ​boven het Kielster ​verlaat (sluis). Een samenwerkingsverband met eigen financiele middelen ​die zorg draagden ​voor bvaanleg ​van wegenbruggen en straatverlichting ​en eigenaar ​waren van het verlaat en de trekschuit “De Snik”+ 
-//+ 
 +====== Periode: 1800 1900 ====== 
 + 
 +{{ oschool1.jpg?​400}} 
 +In 1811 worden ​Windeweer en Lula een op zichzelf staande burgerlijke gemeentemet aan het hoofd een schout. In 1821 worden Windeweer ​en Lula na 10 jaar een zelfstandige gemeente te zijn geweest, weer bij Hoogezand gevoegd. 
 + 
 +Omstreeks 1840 wordt de oude school vervangen door een nieuwe, ook wordt daarbij een nieuw woonhuis gebouwd.Er zitten dan een kleine 200 leerlingen ​op deze school. Dit aantal neemt nog verder toe. In 1857 telt de school 340 leerlingen.  
 + 
 +In 1858 wordt een nieuwe kerk (Gereformeerd) met pastorie gebouwd, deze brandt tijdens een koude wintermorgen in februari 1994 helemaal af. 
 + 
 +{{ gkerk.jpg?​400 }} 
 + 
 +In 1866 start de aanleg van de nieuwe weg naar Zuidlaren. 
 + 
 +In 1871 kocht de stad Groningen ​het Kielster verlaat met bijbehorend huis en het kieldiep ​boven het verlaat ​met een aantal klapbruggen weer terug. De reden hiervoor was dat stad de turf uit Drente een goede vaarweg wou bieden. Door vernieuwing van het verlaat kon men het waterpeil in het Kieldiep op voldoende hoogte houden.  
 + 
 +Het Veerhuis, ook wel Snikhuis genoemd, welke sterk verouderd was, wordt in 1871 vernieuwd. De trekschuit(Snikheeft bij het Veerhuis in Boven Kiel zijn ligplaatsDit Snikhuis is er nog steeds en is te vinden aan de Dorpsstraat nr. 300 in Boven Kiel. 
 + 
 +In 1883 wordt de school wederom opnieuw gebouwd. Pas in 1952 werd deze vernoemd naar de meester Albronda, ​die van 1913 tot 1941 hoofd van de school was. 
 + 
 +In 1898 wordt de eerste coöperatieve aardappelmeelfabriek “De Eendracht” door een coöperatie van landbouwers opgericht. Dit deden ze om niet langer afhankelijk te zijn van de prijzen die de fabrikanten ​voor de aardappels wilden betalen 
 + 
 + 
 + 
 +====== Periode: 1900-2000 ====== 
 + 
 +{{ toekomst.jpg?​400}} 
 +In 1900 wordt “De Toekomst” in Nieuwe Compagnie geopend, deze aardappelmeelfabriek bleef tot ongeveer 1970 in bedrijf. Tegenwoordig biedt het gebouw onderdak aan een vlomarkt. 
 + 
 +Op 1 november 1906 wordt een tweede school geopend, een gereformeerde school. 
 + 
 +In de 1e wereldoorlog ​van 1914 tot 1918 nam de regering maatregelingen. De inflatie die toen gold had tot gevolg dat de landbouwproducten in prijs stegen. 
 + 
 +In 1919 werd “De Snik” voorzien van een motor. 
 + 
 +Na de 2e wereldoorlog is de naam “Dorpskade” verandert in “Pieter Venemakade”omdat van hem gezegd kan worden dat hij zich in die tijd als een ware Nederlander heeft gedragen. Pieter Venema (kleermaker) was verzetstrijder ​en tevens deed zijn huis dienst als onderduikadres.Op 20-jan-1945 werd hij samen met 3 andere mensen wegens verzetsactiviteiten gefusilleerd door twee Duitsers van de SD.  
 + 
 +Rond 1949, is het afgelopen met de beurtvaart, de tijden ​waren veranderd, vervoer over de weg was efficienter geworden. 
 + 
 +De gereformeerde school telt in 1979 nog maar 9 leerlingen. Eèn jaar later wordt hij afgebroken, het naastgelegen woonhuis ​van de hoofdmeester blijft wel bestaan (P.Venemakade 137). 
 + 
 +In 1916 kreeg het snikhuis ​de beschikking over een telefooncel,​ vier jaar later krijgt Kiel-Windeweer electriciteit;​ de gezellige petroleumlampen raakten hun functie langzaam kwijt. 
 + 
 +In 1957 wordt Kiel-Windeweer aangesloten op het waterleidingnet,​ voorheen maakte men gebruik van èèn of meerdere pompen, welke hun water onttrokken uit de grond(welputten) of ook wel regenwaterputten. 
 + 
 +De oude draaibadde bij de Viersprong wordt in 1973 vervangen door een dam.  
 + 
 +In 1979 wordt de oude school vervangen door de huidige J.Albronda school. 
 + 
 +De viersprong is in 2007 in het kader van het project Van Turfvaart naar Toervaart weer doorvaarbaar gemaakt door het plaatsen van de zg. halfstuuversbrug.  
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +Bronnen: ondermeer;  
 + 
 +Pluustergoud;​ mei 1994,  
 + 
 +Openbaar Onderwijs Kiel-Windeweer;​ H.J. Frese, 1989 
 + 
 +De snik van Kiel-Windeweer;​ .T.H.M. Flik, 2003 
 + 
 +Meer over de veenkoloniën:​ [[http://www.veenkoloniaalmuseum.nl/​collectie/​vervening/​]]  
 + 
 + 
 +Voor meer oude fotos van Kiel-Windeweer:​ [[http://​kiel-windeweer.nl/​pa/​main.php?​cmd=album&​var1=0-History/​]] 
 + 
 + 
 +De meer recente geschiedenis kunt u volgen via het voorpagina-archief [[http://​www.kiel-windeweer.nl/​bl-vorige.php]] 
 + 
 + 
 + 
 +De Rondleiding gaat hier door met Dorpsgezichten [[http://​kiel-windeweer.nl/​ftkdrpsgz.html]]
  
  
historie/index.1359103912.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2013/01/25 08:51 door douwe