Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


historie:index

Dit is een oude revisie van het document!


Historie van Kiel-Windeweer

Het dorp Kiel-Windeweer is ontstaan in de periode 1600 tot 1700 uit de dorpen “De Kiel” en “Windeweer”.hgzeo-1867.jpg

Het is het begin van de 17e eeuw als de stad Groningen het gebied tussen Kropswolde en Muntendam in zijn bezit krijgt. Door een groot tekort aan brandstof in de stad, werden er rond die tijd veel veengebieden rond de stad Groningen aangekocht om turf te gaan winnen.

In het jaar 1612 wordt begonnen met het graven van een kanaal van het Foxholstermeer in de richting van een groot veenmeer: het Duivelsmeer, ook wel genoemd Sappemeer.

Omstreeks 1617 is het Sappemeer bereikt en wordt dan drooggelegd, waarna men verder graaft in de richting van Zuidbroek. Het graven van deze kanalen was nodig om het land ontwateren en diende daarna als waterweg om de turf af te voeren. In deze veengebieden werden houten wegen gebruikt om zich over te verplaatsen.

Pas in 1628 wordt Zuidbroek bereikt. Nog later worden in zuidoostelijke richting dwarsdiepen gegraven: het Borgercompagniesterdiep, het Kalkwijksterdiep en ook het Kieldiep, waaraan vele jaren later Kiel-Windeweer zou ontstaan.

Rond 1630 ontstaan er om het Winschoterdiep veenkoloniën, welke worden gerund door compagnieën. Dit waren vaak Friese veenboeren die bekend waren met de turfstekerij en een contract hadden afgesloten met de stad Groningen om een stuk veengrond af te mogen graven.

Zo ook in 1647, dan wordt een contract getekend door de mensen van de Kijlcompagnie (zo'n 10 man) met de stad, hiermee werd de start gegeven voor het graven van het Kieldiep.

Uiteraard werd dit niet alleen door deze 10 man gedaan, maar trok deze veengraverij juist honderden mensen aan die op zoek waren naar werk. Men kwam hiervoor zelfs uit Duitsland vandaan.De vervening vond plaats door het graven van kanalen en wijken volgens een bepaald patroon, waarna de gestoken turf naar de stad werd vervoerd middels turfschepen om daar als brandstof te dienen. Vervolgens werd de overgebleven arme grond verrijkt met de door de turfschepen uit de stad meegenomen zogenaamde stadsdrek (afval). Hierdoor konden de mensen die zich langs de veenkanalen hadden gevestigd proberen een bestaan op te bouwen. Tevens was de stad van zijn “drek” verlost!

historie/index.1356694643.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2012/12/28 11:37 door 94.212.146.125